I en uppkopplad värld

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Om IoT World

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. 

Läs mer ->

Nyheter

IoT world är en regional hub som fokuserar på att effektivisera samhället med hjälp av IoT. Nätverket består av engagerade projektparter från forskning, näringslivet och offentliga verksamheter. Målsättningen med hubben är att samla kompetens, erfarenheter och kunskap i en öppen hubb för att fortsätta bygga upp det regionala styrkeområdet.

Parter i IoT World

Centrala aktörer inom IoT World Sweden är Linköping Science Park, RISE, Region Östergötland, med fler. 

Läs mer ->

Projekt

Projekt som syftar till att ta fram nya produkter och tjänster och samla kompetens är kärnverksamheten inom IoT World 

Läs mer ->

iot world utforskar hur en uppkopplad värld ser ut.

Konkreta pilotprojekt öppnar dörren till framtiden.

Engagerade eldsjälar inom forskning, företag och offentlig sektor möts i IoT World för att testa nya idéer, lära sig mer och sprida kunskap. Vi samlar kompetens, erfarenheter och kunskaper i en öppen hubb eftersom vi tror på att samhället, företagen och alla vi som lever där bäst utvecklas tillsammans. 

Under 2019 driver vi ett antal pilotprojekt som bland annat fokuserar på samhällets logistik. 

Läs mer om våra projekt här

kontakt

Vill du veta mer om IoT world. Kontakta oss. 

ULRIKA JOHANSSON

Projektledare

ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se

daniel kullgard

Projektledare

daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se

lena miranda

Styrkeområdeskoordinator

lena.miranda@linkopingsciencepark.se

Torbjörn Eriksson

Teknisk koordinator

torbjorn.eriksson@ri.se

Martin Holmberg

Processledare

martin.holmberg@ri.se

tsion woldemariam

Föräldraledig. Projektledare

tsion.woldemariam@linkopingsciencepark.se

kommande

evenemang

Se alla event

 

Vill du också arbeta för ett hållbart samhälle med fler och bättre IoT-lösningar?

 

nyhetsbrev